+45 97161418  

Camping Hjardemål Klit


Hjardemål Klit Camping

Jeg valgte Hjardemål Klit Camping fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve at være i dette område, som er nær ved Bulbjerg bla. og som ligger helt ude i et stykke naturområde, som jeg elsker at køre rundt i. Campingpladsen har kun en stjerne, men det er tilstrækkeligt til mine behov og så gør det jo bestemt ikke noget, at pladsen har en flot beliggenhed og det har denne plads, som nævnt midt i naturen. Der er meget gode læforhold, arealet er fladt, så det er nemt at stille campingvognen op. Jeg befandt mig rigtig godt på pladsen, som er helt rolig og med en god atmosfære - det er faktisk den plads jeg har været på i år, hvor jeg kom mest i kontakt med de andre campister. Selvom jeg ikke kunne bruge min elkedel - det er der ikke strøm nok til (men kaffemaskinen fungerede fint), er jeg temmelig overbevist om, at jeg kommer tilbage til denne plads igen.

Hjardemål Klit Camping

Klitvejen 75

7741 Frøstrup

Hjemmeside

På hjemmesiden står følgende tekst:

Hos Hjarmål Klit Camping kommer du helt tæt på den unikke natur der findes i Thy. Hjardemål Klit som sted kan byde på en masse flotte landskaber, smukke marker med fritgående køer, en flot strand og stedets flotte natur. 

Når du bosætter dig på Hjardemål Klit Camping bedes du finde en plads på campingpladsen der falder i din smag, når du har fundet den, så ring til Inger på tlf. 40 16 32 21, hun vil så hjælpe dig med det fornødne.

Lild Strand

På min første køretur ud i området  var jeg først en tur ved havet og kørte derefter videre indtil Lildstrand.

Fiskerlejet Lildstrand blev grundlagt 1883 og der bliver fortsat drevet kystfiskeri fra stranden, men kun på hobby- og fritidsbasis.

Byen er en hyggelig fiskerby med flere gallerier og mange sommerhuse. Lild Strand Kirke blev indviet 1950 og er indrettet i det tidligere redningshus. Bunkere fra 2. verdenskrig er der også på stranden her, også nogle der er næsten helt begravet i sandet.

Der er et godt link til at se, hvad der foregår i Hannæs området, hvorfra jeg også har hentet ovenstående oplysninger.

Hanvejlerne

Jeg kørte fra Lildstrand ad små veje og kom gennem Vester Thorup ud til Hanvejlerne - et fuglereservat:
 
Han Vejle Skjulet giver i sommerhalvåret publikum mulighed for via en gangbro at gå gennem en rørskov og se nærmere på tagrør, vejbredskeblad, storbladet mærke, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter. I højsommeren og om efteråret kan stære formørke aftenhimlen, så fænomenet ”sort sol” opstår, inden stærene går til ro i rørskoven. I vinterhalvåret kan besøgende opleve dykænder som f.eks. hvinand og stor skallesluger samt blishøne, sangsvane og knopsvane på Han Vejles åbne vandflade. Du kan læse meget mere om Han Vejlerne og de andre vejler i området på ovenstående link fra Aage V. Jensen Naturfond, som finansierer naturgenopretning mange steder i landet

Frøstrup Minilandsby

Opførelsen af Frøstrup Minilandsby blev påbegyndt i 1999.

Allerede fra starten var der et klart mål om at bygge en fuldstændig kopi af stationsbyen Frøstrup, som den så ud i perioden 1904 - 30. 

Husene er bygget i målestoksforholdet 1:10. Projektet er derfor meget pladskrævende og er placeret på adressen Søndergade 36, 7741 Frøstrup.

Se åbningstider på dette link

Vikingegravplads

På min vej videre fra Frøstrup til Vesløs kom jeg forbi denne vikingegravplads og her er der også interessante ting at se på. Jeg gik mig en tur rundt og tog bl.a. dette billede

Teksten der følger her er fra hjemmesiden om Hannæs

Vikingegravpladsen

Oldtidsminde i Tømmerby sogn på Tømmerbyvej. Gravpladsen stammer fra ca. 800 - 1050 og består af 37 små høje, der enten er aflange eller runde og knap 80 rejste sten. Fundene fra gravpladsen, der i øvrigt var beskedne, befinder sig på Thisted museum. Ved gravpladsen er der parkeringsplads og informationstavler om stedet og dets historie.
 
 
Nu er jeg kørt et stykke videre og holder nu på en rasteplads ved Aalborgvej ved Øsløs/Holmkær (fredet område) ved siden af rastepladsen, som var næsten fyldt med campingbusser og andre køretøjer i forbindelse med de mange Kitesurfere der var i gang ude over vandet.

Bygholm Vejler

På grænsen mellem Thy og Hanherred findes en verden for sig - en ubeskrivelig oplevelse for naturelskere. Læs mere om disse fygleområder på linket her til Visitthy.
 
Jeg kørte her på vejen mod Fjerritslev inden jeg drejede af mod Aggersborg og jeg gjorde holdt her på Bygholm Vejler

Aggersborg

Efter en køretur ad små veje kom jeg frem til Aggersborg:
 
Når man kommer ind på P-pladsen ved Aggersborg er der lavet forskellige arrangementer, hvor man kan se noget om dette sted. F.eks. seks vejledningstavler. Og så er der naturligvis også den del der er tilbage - i rekonstrueret form - af det oprindelige Aggersborg. Og så er der sidst, men ikke mindst udstillingsbygningen med fortællinger om stedet gennem historien. Jeg lægger et par links ind, så du selv kan finde flere oplysninger - eller tag selv ud og besøg stedet.

Klim kalkovn

Fra Aggersborg kørte jeg ud til Aggersund broen - næsten - men drejede mod Fjerritslev og herfra videre mod Klim Strand.
 
Klim Kalkovn, Napkærvej 1, 9690 Fjerritslev.
Jeg kørte gennem Klim og så pludselig at der var et skilt mod Klim Kalkovn og tænkte at det måtte jeg da se nærmere på. Derfor drejede jeg ind ad vejen og kom ret hurtigt frem til stedet, hvor kalkovnen var at finde.
Fra link nr. 2 har jeg hentet denne tekst: Den gamle kalkovn viser, hvordan egnens geologi har haft en praktisk anvendelse. Undervejs i udstillingen fortælles om geologien og stenalderhavet i området. Klim Kalkovn er nu bevaret som én af de to sidste kalkovne i Danmark og præsenterer et stykke unikt kulturhistorie.
Jeg fik desværre ikke set det hele, idet entreen - som kun er 10 kr. - skulle lægges i en boks og da jeg ikke havde mønter på mig undlod jeg at gå nærmere end til døren i værket.
Der er masser af plads til at sætte sig og spise den medbragte madpakke, hvis man har lyst til det. Her ses kalkovnen fra pladsen foran bygningen. Jeg kom rundt og ned ad trappen ved muren og gik samme vej op igen og så hen langs bygningens tag og rundt om bakken, hvorefter jeg kom over til, hvor jeg kunne komme op til gangbroen uden at kravle op over skrænten, som jeg kan se at andre har gjort

Videre mod Thorup Strand

Fra kalkovnen kørte jeg lidt videre og kom så forbi en vej ind til Klim Bjerg. Her var jeg lige inde og vende og fortsatte så til Klim Strand. Efter en tur ud til stranden kørte jeg videre mod Thorup Strand, hvor jeg lige var ude at vende inden jeg tog vejen fra Thorup ad Thorup Strandvej indtil jeg kom til en tværvej med navnet Bulbjergvej. Denne kørte jeg ind ad og kom til et stykke landskab inde i skoven med bakker og lyng/rensdyrlav, som billedet viser. Jeg fortsatte over til Ellidsbølvej og kørte herfra ud til rute 569 og derfra tilbage til campingpladsen.

Køretur 21. august 2017

Jeg kørte hjemmefra på dagens tur ca. kl. 9:40 i 13 graders varme, sol og jævn vind.

Jeg kørte i retning mod Østerild og stoppede allerede efter godt 100 meters kørsel for at tage et billede af Hjardemål Klit Kirke, som er beliggende meget tæt på campingpladsen.

Følgende oplysninger er hentet hos visitthy:

Hjardemål Klit fik sin kirke i 1895. Orgel og altertavle er skænket af den senere grosserer og direktør Peder P. Hedegaard, der voksede op på egnen. 

Kirkegården rummer RAF Pilot Officer Murray Anderson Butlers grav. Piloten 
blev begravet d. 27.08.1940.

M.A. Butler var navigatør på et fly, der var på togt den 8. juni 1940. Det skulle følge den tyske krydser »Scharenhorst«. Det kom til et slag mellem det britiske hangarskib »Glorious« og destroyerne »Ardent« og »Acasta«. De tre britiske skibe sank, og flyet blev skudt ned. Den fire mands besætning på flyet omkom. To blev aldrig fundet, men det fjerde besætningsmedlem drev i land i Norge og ligger begravet i Haugesund.

Dæmningen

Jeg kørte ude i landskabet via Frøstrup til Vesløs og herfra ad Arupvej i retning mod Sennels. Undervejs passerede jeg først Dæmningen, som krydser Østerild Fjord og derefter en dæming over Lønnerup Fjord. Men lad os lige se lidt på Dæmningen:

Jeg var meget spændt på, hvordan der så ud her ved Dæmningen inden jeg kom hertil. Jeg har aldrig været lige her før, men det var rigtig spændende for mig at se dæmningen over Østerild Fjord og jeg kan se, at der er set ca. 130 fuglearter i området iflg. Dansk Ornitologisk Forening. Jeg så mange fugle, men jeg havde da ingen ide om at der var tale om så mange arter.

Flg. oplysninger har jeg fundet på Wikipedia: Østerild Fjord er en brakvandssø på 560 hektar der har tilløb fra Østerild Bæk, og afvander områderne nord for byen Østerild. Det er en tidligere fjordarm, der blev afskåret fra Limfjorden med en 3,5 km lang dæmning, der blev bygget i i 1880-84, i forbindelse med de store landvindingsprojekter i Vejlerne. Den grænser ud mod Limfjorden, og får trods højvandsslusen Hovsør Sluse en del vand fra Limfjorden, så saltholdigheden kommer op på næsten 1%. Saltholdigheden i Limfjorden uden for slusen ligger på 2-2,5%. Det meste af søen er lavvandet med dybder under 1 meter.

Østerild Fjord ligger i Fuglebeskyttelsesområde F20 og er en del af Vandplan 1.2 Limfjorden, hvor den er karakteriseret som søtype 11: Kalkrig, ikke brunvandet, saltholdig, lavvandet Den er også en del af Natura 2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Den er en del af en naturfredning fra 1958, hvor man fredede et areal på 2.300 ha i De Vestlige Vejler. Den er ligeledes en del af det område som i 1960, af staten, blev udpeget til videnskabeligt reservat; Det blev sikret, da et område på ca. 5.500 ha i 1993 blev opkøbt af Aage V. Jensens Fonde, og udgør nu naturreservatet Vejlerne.

Jeg viser et af de billeder jeg tog undervejs over Dæmningen

Sennels og videre

Jeg kørte via Sennels og Kjelstrup til Hillerslev. Nu er jeg på vej i retning mod Ballerum og befinder mig på Hillerslev Kær Vej og efter en længere tur ude på en grusvej kom jeg til noget, der minder om en markvej, som GPS'en viste mig at jeg skulle følge for at komme til asfaltvej igen. Jeg er fortsat på vej mod Ballerum, men nu er jeg iflg. GPS'en på "unavngivet vej" - om lidt skal jeg over en afvandingskanal - og jeg kom til asfaltvej igen nogle hundrede meter fremme. Sjovt at prøve at komme helt her ud, hvor stort set ikke var nogen mennesker at se. Jeg mødte en traktor undervejs.

Mod Nationalpark Thy

Da jeg kom ud på asfaltvejen kørte jeg mod Tved. Jeg kørte fra Tved Kirke og ville ind i Nationalpark Thy og Tved Klitplantage. Jeg ville til Sønderby og Hinding og derfra ind gennem plantagen mod Sårup. Men her kunne jeg have haft gavn af det kort, der ikke var i holderen ved infotavlen ved Tved Kirke, for selv om jeg havde GPS'en kunne jeg ikke taste en præcis adresse ind og jeg kom til Nors og derfra ud til Nors Sø. Lidt længere fremme delte vejen sig i to, men vejen til højre var markeret med skilt om indkørsel forbudt for motorkøretøjer, så jeg valgte at køre ad den venstre gren. Det gik også fint et stykke tid indtil jeg kom ud til Isbjerg, hvor jeg så heller ikke måtte køre videre. Jeg vendte derfor og stoppede lidt efter og tog dette billede af en frokostplads bygget ud over en mindre sø. Der kom et par tysksprogede damer cyklende mens jeg holdt der og det lød til at de var meget begejstrede for dette sted.

Hjemturen til Hjardemål Klit Camping

Jeg fortsatte nu tilbage til, hvor vejen deler sig og overvejede lige hvad jeg ville herfra. Jeg besluttede så at sætte GPS'en til at finde den korteste vej tilbage til campingpladsen og efter en tur tilbage ad Hindingvej og ad Ballerumvej - faktisk blev det til en del km retur ad same vej som jeg var kommet ad. Men dette billede er taget på Rimmehusvej undervejs over mod Hjardemålvej.

Hjardemål Klit Camping

Jeg var tilbage ved campingvognen kl. 13:37 efter at have kørt 86 km på dagens tur.

Og så kom jeg i tanker om, at jeg ville tage et billede fra min plads hen mod den tidligere hotel-bygning (Hjardemål Klit Hotel) der ligger på pladsen. Hoteldriften er så vidt jeg kan læse mig til stoppet i december 2004, men campingpladsen er fortsat i gang og som jeg nævnte i indledningen til fortællingen om denne campingtur synes jeg, at der er en god atmosfære her på pladsen. Der er ikke mange faciliteter og det ser noget slidt ud, men der er de ting der er brug for og det virker - og det er vel det vigtigste! Jeg befandt mig godt her.

Vil du se flere billeder fra campingpladsen så kig ind på min egen hjemmeside hvor jeg fortæller meget mere om min tur(e) til Hjardemål Klit og køreturene i omegnen.

Bulbjerg

Jeg har altid godt kunnet lide at komme til Bulbjerg - var der første gang omkring 1970. Og så har jeg været der flere gange siden, senest sidste år, da jeg startede med at køre på campingture alene og havde placeret mig på Stenbjerg Kros Familiecamping, hvorfra jeg bl.a. var på tur til Bulbjerg.

Links:

Bulbjerg fuglefjeld

Bulbjerg

Bunkermuseet ved Bulbjerg

Bulbjerg Kyst

Så er jeg tæt på udstillingsbunkeren og kigger ned mod havet, som fotoet viser. Resterne af Skarreklit, som styrtede i havet i 1978, kan ses ude i vandet.

 

Bulbjerg

Jeg gik rundt oven på Bulbjerg og nød udsigten og tog mange billeder, men jeg gik også en tur ned til stranden og hen langs med/under Bulbjerg massivet. Det viser jeg også lige et billede af. Jeg er blevet lige imponeret hver gang jeg har været hernede.

Thisted

Jeg har nu forladt Bulbjerg og er på rute 569 Gammel Aalborgvej og kørte via Bjerget, Frøstrup, Vesløs, Østerild og Hovsør og over dæmningen over Lønnerup Fjord - Hovsørvej - hvor jeg også var forbi i går i samme retning, men fra forskellig side hertil. Jeg kørte videre fra dæmningen via Sennels og gennem Thisted og tog dette billede i Østergade i Thisted

Via Klitmøller til Hanstholm og tilbage til campingpladsen

Fra Thisted, hvor jeg var inde at købe et par ting i Rema1000 i Rosenkranzgade 3, kørte jeg videre til Thorsted og videre fra Thorsted i retning mod Klitmøller. Fremme i Vester Vandet valgte jeg at køre mod Vang og på vej ud af Vester Vandet på Vandetvej var en masse surfere i gang ude på Vandet Sø. Jeg kom til Vang og kørte derfra ad Nystrupvej til Klitmøller, hvorfra jeg kørte til Hanstholm og derfra via Vigsø tilbage til campingpladsen. 

Klokken 14:07 var jeg tilbage på campingpladsen efter at have kørt en dejlig tur og set en masse på de 121,7 km jeg har tilbagelagt i dag.

Efter frokost slappede jeg af med at læse i en medbragt bog og så med at snakke med nogle af de andre campister. Vi havde et par hyggelige timer sammen ved bord- og bænkesættene ved siden af min campingvogn.

Onsdag 23. august

Dagens køretur ud i landskabet startede kl. ca. 9:20 i 11 graders varme, sol og vindstille.

Jeg havde planlagt en tur, men jeg kan allerede nu fortælle, at jeg kun nåede en del af den planlagte tur, idet der var for mange interessante ting at se på undervejs, så jeg afbrød kl. 12:55 og valgte at køre den korteste vej tilbage til campingpladsen.

Denne afbrudte tur, det manglende besøg i Klim Kalkovn og et par steder mere jeg gerne vil se, gør at jeg forbereder mig på en tur mere her til Hjardemål Klit Camping.

Jeg fik ikke nok af Bulbjerg i går og kørte derfor derud igen i dag, hvor vejret var mere stille end i går. I dag valgte jeg at gå ned til stranden ad trappen i denne side og ser her ud over området mellem Bulbjerg og Thorup Strand

Bulbjerg

Egentlig kan jeg godt forstå, at der advares mod skred. Det er da meget sandsynligt, at der en gang imellem er noget der giver slip med sådan en overflade. I dag gik jeg så den modsatte vej rundt og kom op der hvor jeg gik ned til stranden i går.
Jeg er nu kørt afsted fra Bulbjerg og lidt nede ad vejen går der en vej fra til venstre, som starter som asfaltvej, men efter kort tid bliver til betonvej og så efter endnu et stykke tid bliver til grusvej. På billedet ser jeg bagud mod Bulbjerg og vi kan lige se, at vejen skifter fra asfalt til beton. Efter et godt stykke med betonunderlag bliver vejbelægningen ændret til grusvej. Der er en P-plads et stykke inde i skoven og der er infotavler som fortæller om området. For enden af grusvejen kom jeg til Ellidsbølvej og drejede ud mod stranden. Jeg gik ud for at se hvordan der ser ud her, tog et par billeder og kørte så tilbage ad Ellidsbølvej indtil Bulbjergvej gik fra over mod Thorup Strand og kørte samme tur - bare i modsat retning som den anden dag.

Thorup Strand

Her er der aktivt kystfiskeri og både trækkes op på land. Det ser spændende ud, men jeg tænker at det måske nok er lidt mere besværligt at komme i vandet og i land igen end hvis man har en kajplads hvor man kan lægge til.
Det ser flot ud med både på stranden og der var også masser af mennesker ude for at kigge på. Jeg fik at vide af et par af mine medcampister, at fiskerestauranten herude er værd at besøge, så det må jeg have til gode til en anden gang

Grønnestrand

Fra Thorup Strand kørte jeg via Klim Strand til Kollerup Strand. Ved Kollerup Strand var der skiltning mod "Kongestenen" og "Lyngmøllen" så det måtte jeg lige hen for at se på. Jeg kørte nu ad grusvejen til Grønnestrand og lidt inde på Grønnestrandsvej kom jeg til Kongestenen, som er rejst i anledning af kong Frederik VI besøg i 1824. Lidt længere fremme ad Grønnestrandsvej kom jeg til Lyngmøllen som jeg også kiggede lidt på og viser et billede af. Lyngmøllen kan ses på adressen: Grønnestrandsvej 228, 9690 Fjerritslev. Jeg synes at det var spændende at se på denne mølle, idet jeg efterhånden har set en del møller på mine ture, men ingen der er beklædt med lyng.
Efter en flot køretur ad Grønnestrandsvej kom jeg ud til vejen mod Svinkløv og Fjerritslev. Jeg kørte herfra tilbage til campingpladsen som jeg ankom til kl. 13:30 efter at have kørt 78,6 km på denne tur, hvor jeg igen har oplevet spændende udsigter og andre seværdige ting.

Torsdag 24. august kørte jeg afsted fra campingpladsen lidt før middag og tog retning hjemad. 

Da jeg kom hjem efter denne dejlige tur viste min triptæller, at jeg har kørt ialt 705,9 km. Heraf er ca. 278 med campingvognen på krogen.

Som jeg før har nævnt befandt jeg mig godt på campingpladsen. Det eneste jeg manglede var strøm nok til min el-kedel, men det kan altså løses ved at koge vandet på gasblusset i stedet. Så jeg led ingen nød. Havde det faktisk rigtig godt mens jeg var her. Så én stjerne og en god atmosfære er nok for mit vedkommende.

Læs mere udførligt om turen på min egen hjemmeside hvor du også kan læse om min tur nr. to til Hjardemål Klit Camping.

Jeg var på min anden tur til Hjardemål Klit Camping fra 3. til 7. september og befandt mig godt igen selvom det var et noget mere regnfuldt vejr et par af dagene på denne tur. 

Om Sørens Camping
1. marts 2005 : Søren Olsen - bornholmer - er nu på egen boldgade med forretningen Sørens Camping mellem Herning og Snejbjerg.

Med næsten 30 år i branchen er Sørens Camping et sikkert sted at lave sin handel
Har pr. 1/2 2006 udvidet med Enggårdvej 31 og vi har også en hal på ca. 450m2
Fra 2007 til 2010 havde vi en afd. i Klemensker på Bornholm.
Febuar 2008 blev vi Camp-let center: Så vi Sælger nye Camp-letter.
Se de sidste nye modeller hos os.
Jeg har over 28 års Camp-let erfaring.
1. dec. 2012 åbnede vi i nye lokaler på 1400 m2 på Teglvænget 7-9.
1. marts 2015 holdt vi 10 års jubilæum som Sørens Camping.
1. juni 2015 til udgangen af 2019 havde vi en lille afd. på Bornholm igen på Nordskoven Strand Camping i Rønne,
1. marts 2020 holder vi 15 års jubilæum

mvh
Søren E. Kure Olsen
Kontakt
Sørens Camping
Teglvænget 7-9
7400 Herning
97161418
so@scamping.dk

Find vej
Sørens Camping  |   Teglvænget 7-9  |   7400  Herning  |   97161418  |   so@scamping.dk